Det er stille på Låplassen nå.

Det er ingen kurs som pågår, kun privattimer. Jeg har stort sett privattimene tirsdager - torsdager, de andre dagene jobber jeg på kontoret i butikken vår på Kjelsås. Jeg synes det er viktig for meg å holde meg oppdatert. Jeg startet på klikkerINSTRUKTØRkurs august- 16 og kurset fortsetter dette halvåret. Avslutningen på kurset er i … Fortsett Det er stille på Låplassen nå.